InterPort

Пристрій вводу-виводу «InterPort»

Пристрої вводу-виводу сигналів диспетчеризації систем протипожежного захисту «InterPort» (ПВВ) виконують функції мережевих ПВВ та призначені для виконання задач управління, приймання інформації про стан елементів систем протипожежного захисту (СПЗ) та систем і устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі.
ПВВ «InterPort», вироблено згідно ДСТУ EN 54-18: 2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 18.

Пристрої вводу/виводу» та технічних умов ТУ У 31.6-31405191-001:2012, що забезпечує виконання наступних функцій:

 • контроль стану та управління власними портами;

 • мережевий обмін даними:

 • з керуючим ПВВ;

 • з підлеглими ПВВ;

 • дистанційний зв’язок з ППКП;

 • обчислення логіки.

Контроль стану та управління власними портами передбачає вимірювання параметрів підключеного до портів обладнання та обчислення їх стану, а також формування сигналів управління. Обмін даними з керуючим ПВВ передбачає протокольний прийом сигналів управління від керуючого ПВВ, а також протокольну передачу йому інформації про стан власних портів та портів підлеглих ПВВ. Обмін даними з підлеглими ПВВ передбачає протокольну передачу підлеглим ПВВ сигналів управління та прийом інформації про стан їх портів. Дистанційний зв’язок передбачає забезпечення протокольного зв’язку з ППКП з метою використання ПВВ (або мережі ПВВ) в якості модуля (або модулів) вводу-виводу в СПС.

Обчислення логіки передбачає обчислення сигналів управління на основі даних, прийнятих від підлеглих ПВВ, керуючого ПВВ, та власних портів вводу у відповідності до алгоритму, завантаженого до ПВВ на етапі конфігурування. Обчислені сигнали управління передаються на підлеглі ПВВ та власні порти виводу.

ПВВ «InterPort» може випускатись в наступних модифікаціях:

 • «P» — периферійний:

 • «P1» (з рідкокристалічною клавіатурою);

 • «P2» (з світлодіодною клавіатурою та індикацією стану портів);

 • «P3» (з світлодіодною клавіатурою);

 • «C» — концентратор:

 • «C1» (з рідкокристалічною клавіатурою);

 • «С2» (з світлодіодною клавіатурою та індикацією стану портів);

 • «С3» (з світлодіодною клавіатурою);

 • «V» — візуалізація (з світлодіодною клавіатурою).

Зовнішній вигляд всіх варіантів виконання ПВВ зображено на Рис. 1:

А) Модифікація «С1»

Б) Модифікація «С2»

В) Модифікація «С3»

Г) Модифікація «P1»

Д) Модифікація «P2»

І) Модифікація «P3»

Ї) Модифікація «V»

Рис. 1. Зовнішній вигляд

Основні технічні характеристики ПВВ, що відповідають всім варіантам виконання ПВВ наведено в Таблиці 1:

Характеристика Модифікація ПВВ
-P -V
Напруга живлення 12±2,5 або 24±5В
Габаритні розміри, мм Довжина 139
Ширина 118 89
Висота 31 34
Ступінь захисту в робочому положенні IP30 згідно IEC 60529
Діапазон робочих температур при відносній вологості 93%, 0С -10 … +55
Час технічної готовності, сек. 30
Середній строк служби, років 10
Середній час роботи на відмову, годин 40 000
Вага пристрою, гр. Не більше 350
Макс. струм споживання ПВВ (Іпвв max), А* 1,5 1,8 1,4
Макс. струм споживання, А блоку керування (Iкер) 0,2 0,05
лінії зв’язку RS-485 (Iзв) 0,05
порту в режимі виводу (Iвих) 0,08
портів виводу постійного струму (Iстр) 0,02
Гальванічна ізоляція лінії RS-485 Наявна
Кількість інтерфейсів RS-485 керуючих 6 1
підлеглих 1 1 1
Наявність функції повторювача Так Так Ні
Інтерфейс додаткового зв’язку 1 1
Кількість портів вводу-виводу 8 16
виводу даних постійного струму 64
вводу даних 8
Кількість занятих адрес в лінії RS-485 від 1 до 8

Таблиця 1. Загальні технічні характеристики

Відповідно до EN-54 прилад має чотири рівня доступу:

 • перший та другий рівні доступу відсутні. Обмеження доступу до ПВВ з метою виключення можливості доступу до нього з першого та другого рівнів досягається шляхом встановлення ПВВ;

 • третій рівень доступу призначений для виконання налаштування ПВВ. Забезпечується за допомогою спеціалізованого ПЗ. Має також додатковий захист за допомогою паролю;

 • четвертий рівень – призначений для виконання ремонту виробником ПВВ.

ПВВ складається з наступних складових частин:

 • перетворювач напруг живлення;

 • інтерфейси протокольного зв’язку:

 • дистанційного зв’язку з ППК (Лінія ДЗ);

 • RS-485 для об’єднання ПВВ в мережу;

 • порти непротокольного зв’язку:

 • вводу-виводу;

 • виводу даних постійного струму;

 • вводу даних;

 • клавіатура (рідкокристалічна або світлодіодна);

 • блок керування.

Структурну схему ПВВ наведено на Рис. 2.

Рис. 2. Структурна схема ПВВ.

Компанія ТОВ “СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ” виконує постачання , монтаж і програмування ПВВ Interport у складі систем протипожежного захисту об’єктів.