ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ПРОТИПОЖЕЖНА АВТОМАТИКА

Автоматична система пожежогасіння (АСПГ) – система , яка виконує функції виявлення ознак горіння, оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини для зменшення величини матеріального збитку.

Не зважаючи на те, що в сучасних системах автоматичного пожежогасіння застосовуються вогнегасні речовини, які перебувають в різних агрегатних станах, до складу будь-якої АСПГ входять наступні елементи:

 • резервуар з основним та резервним (як правило, 100%) запасом вогнегасної речовини (ВГР);

 • пристрої управління випуском ВГР та контролю кількості ВГР в черговому режимі;

 • випускні насадки та розгалужена розподільча мережа трубопроводів;

 • спонукальна (збуджувальна) система.

Класифікація автоматичних систем пожежогасіння може бути виконана за наступними ознаками:

 • за видом вогнегасної речовини (водяні, пінні, порошкові, газові, аерозольні, комбіновані);

 • за характером впливу на осередок пожежі — способом гасіння (локальні, об’ємні, поверхневі);

 • за конструктивним виконанням (спринклерні, дренчерні, модульні);

 • за способом пуску. Всі сучасні АСПГ можуть приводитись в дію без участі людини під впливом будь-якого чинника пожежі (підвищена температура, поява диму чи випромінювання полум’я). Тому за способом пуску АСПГ розрізняють: пневматичним, гідравлічним, термічним, електричним (з автоматичною пожежною сигналізацією), комбінованим.

Під протипожежною автоматикою прийнято розуміти комплекс автоматичних технічних засобів для управління системами задіяними під час пожежі. До таких як правило відносяться:

 • автоматичні системи пожежогасіння;

 • системи димовидалення та підпору повітря;

 • установки для видалення продуктів гасіння і горіння;

 • системи диспетчеризації, управління евакуацією людей;

 • системи управління технологічним обладнанням і системами безпеки об’єкту.

ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» має великий досвід у побудові систем пожежогасіння та протипожежної автоматики. Готові виконати завдання Замовника у встановлені терміни у рамках визначеного бюджету.