КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ В ОБЛАСТІ ІНТЕРНЕТА РЕЧЕЙ IoT

Інтернет Речей або Internet of Things (IoT) — це мережа речей, які підключені до мережі Інтернет. Ці речі включають IoT-пристрої та фізичні об’єкти, оснащені IoT. Цей термін включає в себе широкий спектр застосувань — від споживчих пристроїв до великих індустріальних об’єктів.

  • Будова Інтернету речей

Сучасний Інтернет складається з тисяч корпоративних, наукових, урядових та домашніх комп’ютерних мереж. Об’єднання мереж різної архітектури і топології здійснюється за допомогою протоколу IP. Кожному учаснику Мережі присвоюється IP-адреса, постійна або тимчасова (динамічна). Аналогічним чином Інтернет речей сьогодні складається з безлічі слабо пов’язаних між собою мереж, кожна з яких вирішує свої завдання.

  • Засоби ідентифікації

Кожен об’єкт фізичного світу, який бере участь в Інтернеті речей, підключений до Мережі, має унікальний ідентифікатор. Для автоматичної ідентифікації предметів можуть використовуватися різні вже існуючі системи: радіочастотна, оптична (штрих-коди, QR-коди), інфрачервоні мітки та т. і

  • Засоби вимірювання

Завдання засобів вимірювання — забезпечити перетворення інформації про зовнішнє середовище в дані, придатні для передачі їх засобам обробки. Це можуть бути як окремі датчики температури, освітленості та т. ін., так і складні вимірювальні комплекси. Для досягнення автономності засобів вимірювання бажано забезпечити електроживлення датчиків за рахунок засобів альтернативної енергетики (сонячні батареї), щоб не витрачати час і кошти на підзарядку акумуляторів або заміну батарей.

  • Засоби передачі даних

Для передачі даних може бути використана будь-яка з існуючих технологій. У разі використання бездротових мереж особливу увагу приділяють підвищенню надійності передачі даних. При використанні дротових мереж активно використовують технологію передачі даних по лініях електропередач, оскільки багато «речей» підключені до електромереж.

  • Засоби обробки даних

Основною технологією на дійсний час виявляються «хмарні» системи, що забезпечують високу пропускну здатність, здатні швидко реагувати на певні ситуації, мають оптимальну ціну.

  • Виконуючі пристрої

Це пристрої, здатні перетворювати цифрові електричні сигнали, що надходять від інформаційних мереж, в дії. Наприклад, це можуть бути різноманітні «розумні» реле, електромеханічні приводи та т. ін.